Information omkring brugen af en ozonmaskine

Hvad er ozon og hvad er dens egenskaber?
Ozon (O3) består af tre oxygen-atomer og er en luftart ligesom ilt. Ozon findes naturligt i stratosfæren og i en del af troposfæren - atmosfærens nederste lag. Ozon er oxiderende og kan benyttes til fjerning af lugt, bakterier, vira og andre mikroorganismer. Desuden er ozon desinficerende.

Hvordan fungerer en ozonmaskine i praksis?
En ozonmaskine frembringer ozon ud af luftens ilt. Processen sker i maskinen ved højspænding og spaltning af oxygen-atomer. Den producerede ozon reagerer aktivt ved at oxidere og nedbryde lugtgivende emner. Ozons halveringstid er ½ time og efter at ozonmaskinen er færdig med at behandle, bliver ozonen konverteret tilbage til ilt igen grundet sin ustabile sammensætning. Ozonrensede områder vil fremstå lugtneutrale og sterile. Effektivt og simpelt - uden brug af kemikalier.

Mennesker og husdyrikke opholde i de omgivelser der ozonbehandles. Det samme er gældende for fisk i akvarium og planter. Ozon er skadeligt for helbredet og er genstand for irritation i lunger, øjne og slimhinder.

Vender lugtproblemet tilbage efter noget tid?
Nej. De lugtgener som maskinen fjerner kan ikke komme tilbage igen. Ozonens oxidering bevirker at de organismer, der er årsag til lugtproblemet, nedbrydes og fjernes

Det er dog vigtigt at lugtkilder fjernes helt. Har man eksempelvis været udsat for en røg- eller brandskade skal al brandskadet materiale bortskaffes eller rengøres inden ozonbehandlingen.

© Copyright - Ozonmaskiner.dk
Tekster fra vores hjemmeside må ikke gengives uden tilladelse.
Mandag - Fredag   08.00 - 16.00
Lørdag   10.00 - 14.00
Søndag   Lukket